Søknadsskjema for ph.d-stilling tilknyttet Craftmanship